HT日本音叉式傳感器分析天平

小數4位

描述

  • 內部音叉傳感器,分析天平的新概念
  • 最佳可用性
  • 抗干擾振動
  • 強大的安全控制
  • 穩定時間短
  • 易於清潔

產品規格

型號名稱 HT84RCEN HT124RCEN HT224RCEN HT84CEN HT124CEN HT224CEN
容量 80g 120克 220克 80g 120克 220克
  可讀性(d) 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg
  驗證間隔(e) 1mg 1mg 1mg 1mg 1mg 1mg
內置重量 N / A N / A N / A
  重複性(σ) 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg
穩定時間 3.0秒 3.0秒 3.0秒 3.0秒 3.0秒 3.0秒
秤盤大小 直徑80毫米
外形尺寸 213×290×314mm(包括擋風玻璃)